Tin tức > Thị Trường - Doanh nghiệp

img
 • 03/01/2018
 • 0 Views

Áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích đánh giá thông tin người nộp thuế

Nhằm mục đích thu thập, phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn hóa nội dung các bước công việc, góp phần hiện đại hóa công tác đánh giá NNT

Xem tiếp

img
 • 30/07/2016
 • 0 Views

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016

Trong tháng 7 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.621 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016.

Xem tiếp

img
 • 24/12/2015
 • 0 Views

Tình hình doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng và quay trở lại hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2015 của cả nước là 6.962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giải thể tăng 4,2%).

Xem tiếp

img
 • 24/12/2015
 • 0 Views

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015

Trong tháng 9/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.042 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 44.513 tỷ đồng, giảm 24,3% về số doanh nghiệp và giảm 19,3% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2015.

Xem tiếp

img
 • 24/12/2015
 • 0 Views

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015

Trong tháng 8/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.301 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 55.154 tỷ đồng, tăng 41% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7 năm 2015.

Xem tiếp

img
 • 11/07/2015
 • 0 Views

Con dấu doanh nghiệp: ''Sửa'' hay bỏ hẳn?

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 7-2015 đã cải cách rất lớn, cho phép doanh nghiệp được quyết số lượng, hình thức, nội dung con dấu thay vì phải do cơ quan nhà nước quy định.

Xem tiếp