Thông tin chung

XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI


XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI có mã số thuế 5200830800 được cấp vào ngày 07/12/2015, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Lục Yên

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Lâm Thượng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI hoặc Chi cục Thuế Huyện Lục Yên để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 07/12/2015

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 5200830800 Ngày cấp 07/12/2015
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Lục Yên Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2016
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Xã Lâm Thượng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (857) Hộ gia đình, cá nhân Loại khoản (000) Giáo dục và đào tạo
  1. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

Công ty cùng lĩnh vực 25

Change title to update and save instantly!

XÃ TÂN PHƯỢNG - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Tân Phượng, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ TÔ MẬU - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Tô Mậu, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ AN LẠC - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã An Lạc, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ KHÁNH HÒA - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã khánh Hòa, Xã Khánh Hoà, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ ĐỘNG QUAN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Động Quan, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ AN PHÚ - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã An Phú, Xã An Phú, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ YÊN THẮNG - VÃNG LAI

Địa chỉ: xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ MINH XUÂN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Minh Xuân, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ MAI SƠN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Mai Sơn, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ MƯỜNG LAI - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Mường Lai, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên, Yên Bái


Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bản đồ
Xã Lâm Thượng - Vãng lai

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!
Từ khóa:
5200830800 Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác Xã Lâm Thượng Huyện Lục Yên Yên Bái
Facebook: