Thông tin chung

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN có mã số thuế 5200472249 được cấp vào ngày 11/11/2009, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Lục Yên

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn 5, Xã Khánh Hoà, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Công ty hiện tại NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN hoặc Chi cục Thuế Huyện Lục Yên để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 09/12/2016

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 5200472249 Ngày cấp 11/11/2009
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Lục Yên Ngày bắt đầu hoạt động
Trạng thái
NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST
Lý do đóng cửa Ngày đóng cửa 09/12/2016
Quyết định đóng cửa
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Giáo dục tiểu học Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (492) Giáo dục tiểu học
  1. Giáo dục tiểu học

Công ty cùng lĩnh vực 7

Change title to update and save instantly!

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHAI TRUNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHAI TRUNG

Địa chỉ: Thôn Giáp Luồng, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM THƯỢNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Địa chỉ: Bản Tông Pình Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Địa chỉ: Thôn 2 Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH XUÂN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘNG QUAN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ AN LẠC

Địa chỉ: Thôn Làng Hốc, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái