Thông tin chung

TRƯỜNG TIỂU HỌC NA HỐI


TRƯỜNG TIỂU HỌC NA HỐI có mã số thuế 5300316885 được cấp vào ngày 10/06/2009, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRƯỜNG TIỂU HỌC NA HỐI hoặc Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 11/09/2019

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRƯỜNG TIỂU HỌC NA HỐI Tên giao dịch TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NA HỐI I
Mã doanh nghiệp 5300316885 Ngày cấp 10/06/2009
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai Ngày bắt đầu hoạt động
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Lâm Thị Oanh Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Nguyễn Đức Hạnh Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Giáo dục và đào tạo Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
  1. Giáo dục và đào tạo

Công ty cùng lĩnh vực 70

Change title to update and save instantly!

UBND THỊ TRẤN BẮC HÀ

Tên giao dịch: UBND THỊ TRẤN BẮC HÀ

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H BẮC HÀ

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẮC HÀ

Tên giao dịch: PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẮC HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG BẮC HÀ

Tên giao dịch: PHÒNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG BẮC HÀ

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ XI-MA CAI

Tên giao dịch: UBND XÃ XI- MA-CAI

Địa chỉ: Trụ sở UBxã Si- ma- Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ CỐC LY

Tên giao dịch: UBND XÃ CỐC LY

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ CÁN CẤU

Tên giao dịch: UBND XÃ CÁN CẤU

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Cắn Cấu, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ BẢN CÁI

Tên giao dịch: UBND XÃ BẢN CÁI

Địa chỉ: Thôn Làng Tát-Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thị thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HUYỆN ĐOÀN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai