Thông tin chung

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG


TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG có mã số thuế 4800904308 được cấp vào ngày 13/03/2018, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Quảng Uyên

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG hoặc Chi cục Thuế Huyện Quảng Uyên để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 13/03/2018

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 4800904308 Ngày cấp 13/03/2018
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Quảng Uyên Ngày bắt đầu hoạt động 13/03/2018
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Đàm Thị Quai Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Khác Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
  1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Công ty cùng lĩnh vực 100

Change title to update and save instantly!

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẢNG UYÊN

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀI KHÔN

Địa chỉ: Xóm Cóoc Pheo, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐỊNH

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THẢO

Địa chỉ: Xóm Cốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SEN

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC GIAO

Địa chỉ: Xóm Giao Thượng, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỐNG ĐA

Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG HẢI

Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON TỰ DO

Địa chỉ: Xóm Co Rào, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS QUỐC DÂN

Địa chỉ: Xóm Dìa Dưới, Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng