Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH QUANG ANH LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn Làng Phạ, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT LỤC YÊN -XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: Xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI -CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: ...., Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ -CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: ...., Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY ĂN QUẢ XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: Thôn Thâm Pồng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ĐÁ NGỌC SƠN LÂM

Địa chỉ: Thôn Làng Già, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS YÊN THẮNG

Địa chỉ: Thôn Nà Khao, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG MAI LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn Thâm Pồng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ MINH HIẾU

Địa chỉ: Thôn Thâm Pồng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ YÊN THẮNG - VÃNG LAI

Địa chỉ: xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YẾN THANH

Tên giao dịch: YEN THANH MJSC

Địa chỉ: Thôn Làng Thọoc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH LỘC ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Làng Già, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 -XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: Xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHÁNH LỤC YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM VÀ KHAI KHOÁNG VIỆT ĐỨC

Tên giao dịch: LUC YEN BRANCH - VIET DUC MINERALS EXPLOITATION AND METALLUR

Địa chỉ: Thôn Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN

Địa chỉ: Bản Nghè II, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Địa chỉ: Thôn Nà Khao, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THẮNG

Địa chỉ: Thôn Nà Khao, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái