Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 66

Tên giao dịch: THANH AN 66 JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Nhà ông Đinh Mạnh Thiết, xóm Vầy, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Mó Nẻ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Tham, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỢ BỜ

Địa chỉ: Chợ Bờ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Vầy Ang, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT 1 UBND XÃ VẦY NƯA

Địa chỉ: Xóm Dướng - Xã Vầy Nưa, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình