Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH QUANG MINH HB

Tên giao dịch: QUANG MINH HB COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tiểu khu Lâm Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ XÃ TU LÝ

Tên giao dịch: HTXĐNN XÃ TY LÝ

Địa chỉ: xóm Mít, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÚ LÝ

Địa chỉ: Xóm Tràng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM ĐÀ BẮC

Tên giao dịch: NL DA BAC.,JSC

Địa chỉ: Xóm Tân Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU SEN VIỆT

Tên giao dịch: H.S.V CO

Địa chỉ: Thôn Suối Thương, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TU LÝ

Địa chỉ: xóm tràng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀO LÝ

Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TU LÝ A

Địa chỉ: xóm tràng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀO LÝ

Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GẤC NHIỆT ĐỚI HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TU LÝ A

Địa chỉ: Xóm Tràng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NGÀNH NGHỀ TỔNG HỢP QUYẾT TIẾN

Địa chỉ: xóm tràng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Xóm Tày Măng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÀO LÝ

Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT 1 UBND XÃ HÀO LÝ

Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến - xã Hào Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT 2 XÃ HÀO LÝ

Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT TẠI HÒA BÌNH

Tên giao dịch: CHI NHÁNH CÔNG TY THUẬN PHÁT TẠI HÒA BÌNH

Địa chỉ: thôn Tân Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình