Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT LƯƠNG

Tên giao dịch: VLU PHARMA.,JSC

Địa chỉ: Làng Thìu, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL- CCT LỤC YÊN -XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: .., Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LỤC YÊN -XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: .., Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN- XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: ..., Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: ...., Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ ANH

Địa chỉ: Thôn Khe Vầu, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ TRUNG TÂM - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Trung Tâm, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YÊN TRUNG YÊN BÁI

Địa chỉ: Thôn Sài Lớn, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: Xã Trung Tâm, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HTX DỊCH VỤ MAY DUY TIẾN XÃ TRUNG TÂM,HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Tên giao dịch: HTX MAY DUY TIẾN

Địa chỉ: Thôn Khe Vầu, xã Trung Tâm, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ QUYẾT TÂM

Địa chỉ: Thôn Sài Lớn, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH KIÊN TRANG

Địa chỉ: Thôn Khe Vàu, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TÂM

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TÂM

Địa chỉ: Thôn Làng Đát, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG TÂM

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON TRUNG TÂM

Địa chỉ: Thôn Làng Đát, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG TÂM

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG TÂM

Địa chỉ: Thôn Làng Đát, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ TRUNG TÂM

Địa chỉ: thôn Sài Lớn, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBVND XÃ TÔ MẬU

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên, Yên Bái