Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 39 TẠI TỈNH LÀO CAI - CT TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG CN PHÚ THỌ

Địa chỉ: Thôn Na Pắc Ngam, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 99

Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH PHONG

Địa chỉ: Thôn Na Pắc Ngam, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP LÀO CAI - CHI NHÁNH BẮC HÀ

Địa chỉ: Km 1 - Na Pắc Ngam, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ QUỸ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ TÀ CHẢI

Địa chỉ: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH PHONG

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Thanh Phong, Thôn Na Lo, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TẢ CHẢI

Địa chỉ: Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀI LÂM

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Linh, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO - ĐỊNH

Địa chỉ: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC

Địa chỉ: Nhà ông Thư Thôn Tả Hồ, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM MINH

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nhuận, thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV BỘ NHUNG

Địa chỉ: Nhà ông Bộ thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU MIỀN BẮC-TẠI LÀO CAI

Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu số 58, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM DẬY NGHỀ HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI HOÀN

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Nam, thôn Nà Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DŨNG CƯỜNG

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Xuân Tùng, thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAI NGỌC LÀO CAI

Địa chỉ: Nhà ông Hà, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH PHONG LÀO CAI

Địa chỉ: Nhà bà Lan Anh, thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ CHẢI

Địa chỉ: Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai