Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THÀNH

Tên giao dịch: PHU THANH TASCD., JSC

Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ HỢP THỊNH HÒA BÌNH

Tên giao dịch: HOP THINH WP CO.,JSC

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HCJ - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH AAI HÒA BÌNH

Tên giao dịch: AAI HOA BINH CO.,LTD

Địa chỉ: Cụm CN Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VAC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THIÊN PHƯỚC

Tên giao dịch: THIEN PHUOC LANDSCAPE LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZYVINA

Tên giao dịch: LOZYVINA.,JSC

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG SINH HỌC RỘC VÀNG

Tên giao dịch: HTX NUÔI TRỒNG SINH HỌC RỘC VÀNG

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HCJ CE

Tên giao dịch: HCJ CE CO., LTD

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÍCH HỢP ANIFER

Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO NGỌC

Địa chỉ: Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH MINH HƯNG 68

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

THUỐC THÚ Y AN CHÂU 3 - CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ AC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SK GREEN PLASTIC VIỆT NAM

Tên giao dịch: SK GREEN PLASTIC JSC

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG THƠM

Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM BẰNG BÌNH

Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ THÀNH

Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NAKATA VIỆT NAM

Tên giao dịch: NAKATA PACK., JSC

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình