Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HĐ ANH ĐỨC

Tên giao dịch: ANH DUC HD DEVELOPMENT & CONTRUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Xóm Phương Nam 3, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DVTM HỘI GIANG

Địa chỉ: xóm Văn Giang, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG BÌNH SINH

Địa chỉ: Xóm Phương Nam 2, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚ LẠC

Địa chỉ: xóm Trại Tre, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ PHÚ LẠC

Địa chỉ: xã Phú Lạc, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HNCL

Địa chỉ: Thôn Phương Nam 2, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA PHÚ LẠC

Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÁN DĂM TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Xóm La Hoàn, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ PHÚ LẠC

Địa chỉ: Xã Phú Lạc, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ AN TOÀN ĐẠI PHÚ

Địa chỉ: Xóm Đại Hà, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HIỀN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ AN TOÀN SƠN THÀNH

Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ CHÈ AN TOÀN SƠN THÀNH

Địa chỉ: Xóm lũng 2, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ PHƯƠNG ĐÔNG

Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ CHÈ PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm lũng 1, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LẠC

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LẠC

Địa chỉ: xóm Trại Tre, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MAI LINH THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: MAITHAIMI.CO.JSC

Địa chỉ: Xóm Văn Giang, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ÚT KIÊN

Địa chỉ: Xóm phú Hòa, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên