Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN PHAN THANH

Tên giao dịch: HTX PHAN THANH

Địa chỉ: Thôn Ro, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẠI LỢI

Địa chỉ: Thôn Rầu Chang, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LỤC YÊN -XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: .., Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT LỤC YÊN -XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: ., Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: ...., Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: ......, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHAN THANH

Địa chỉ: Thôn Rầu Chang, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP

Địa chỉ: Bản Thủy Văn, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ PHAN THANH - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHAN THANH

Tên giao dịch: PHAN THANH MINERAL JSC.

Địa chỉ: Thôn Bản Ro, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON PHAN THANH

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON PHAN THANH

Địa chỉ: Bản Chang - Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN THANH

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN THANH

Địa chỉ: Bản Chang - Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ PHAN THANH

Địa chỉ: xã Phan thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái