Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ HOÀ PHÁT

Địa chỉ: Nậm Kha 1, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHƯ Ý

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD NHƯ Ý

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Quyền, Thôn Nậm Kha, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG HỢP KHÁNH LONG

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Giáp, thôn Nậm Kha, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ NẬM LÚC

Địa chỉ: Thôn Nậm Kha 2, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai