Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚC FARM

Tên giao dịch: HTX PHÚC FARM

Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHANG NGỌC YB

Địa chỉ: Thôn Tông Cụm, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẤT NGỌC YÊN BÁI

Địa chỉ: Thôn Loong Cha, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA CẦM DIỆU DUNG

Tên giao dịch: HTX GIA CẦM DIỆU DUNG

Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÁ SANIYA

Tên giao dịch: SANIYA STONE GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Trần phú, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÀ KHÀ

Tên giao dịch: HTX NÀ KHÀ

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT LỤC YÊN -XÃ MINH XUÂN

Địa chỉ: Xã Minh Xuân, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ MINH XUÂN

Địa chỉ: ...., Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬL Ý - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ MINH XUÂ

Địa chỉ: ...., Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THIÊN NGÂN

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ MINH XUÂN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Minh Xuân, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NAM THỌ

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - XÃ MINH XUÂN

Địa chỉ: Xã Minh Xuân, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ

Địa chỉ: thôn Yên Dương, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH XUÂN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI THỊNH

Tên giao dịch: THAI THINH CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG LỤC YÊN

Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: Thôn Xuân Yên, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN THÁI HỌC

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN THÁI HỌC

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ MINH XUÂN

Địa chỉ: Thôn Xuân Yên, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên, Yên Bái