Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH LỬA VÀNG THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY LỬA VÀNG

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN TIẾN

Tên giao dịch: HTX CHÈ TÂN TIẾN

Địa chỉ: Xóm Hòa Tiến 2, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ NHIỆM THU THUẾ - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THÁI BẢO LÂM

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Hòa Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HẢI AN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SONG MÃ

Địa chỉ: Hòa Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ MINH TIẾN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ MINH TIẾN

Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BẢO NAM

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên