Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC YÊN BÁI

Tên giao dịch: HTX NÔNG DƯỢC YÊN BÁI

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT LỤC YÊN - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: ..., Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: ..., Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: ...., Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO THẠCH VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH BẢO THẠCH VN

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÁ TỰ NHIÊN NGHĨA TRUNG LỢI

Tên giao dịch: NGHIA TRUNG LOI STONE CO ., LTD

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC KIÊN MINH

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ MINH TIẾN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1- XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Tên giao dịch: YEN BAI E&M.,JSC

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN

Địa chỉ: Thôn Làng Quỵ, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Địa chỉ: Thôn Khau Nghiềm - Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MINH TIẾN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MINH TIẾN

Địa chỉ: Khuôn Pục, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TIẾN SỐ 1

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

Địa chỉ: Thôn Làng Sảo, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUẢNG PHÁT

Tên giao dịch: QP CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn trung thành 2, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: thôn Khuân Pục, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái