Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN ĐÊ

Tên giao dịch: HTX XUÂN ĐÊ

Địa chỉ: Thôn Chang Pồng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI LÂM THƯỢNG

Tên giao dịch: HTX DV CHĂN NUÔI LT

Địa chỉ: Nà Kèn - Nặm Trọ, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐL

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH SX&TM ĐL

Địa chỉ: Thôn Tông Pình Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT LỤC YÊN -XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: Xã Lâm Thượng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LỤC YÊN -XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: .., Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: ....., Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ -CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: ...., Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG AN PHÁT YB

Địa chỉ: Bản Chọi, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HTX THANH NIÊN LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: Bản Tông Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN LÂM

Địa chỉ: Thôn Bẻ Chỏi, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Lâm Thượng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAPPHIRE YÊN BÁI

Tên giao dịch: SAPPHIRE YEN BAI CO., LTD

Địa chỉ: Bản Tông Pắng B, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: Xã Lâm Thượng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Địa chỉ: Thôn Bản Chỏi, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM THƯỢNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Địa chỉ: Bản Tông Pình Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Địa chỉ: Bản Tông Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

Địa chỉ: Thôn Chang Pồng, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ LÂM THƯỢNG

Địa chỉ: Thôn Hin Lạn B, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái