Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG LỢI

Tên giao dịch: HTX ĐỒNG LỢI

Địa chỉ: Thôn Làng Giàu, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG QUÊ XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Tông áng, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÁNH THIỆN

Tên giao dịch: HTX KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Thông Tông Luông, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LỤC YÊN -XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: .., Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL- CCT LỤC YÊN -XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: .., Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: ...., Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ -CCT HUYỆN LỤC YÊN - XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: ...., Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Thôn Nà Bó, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Khánh Thiện, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 -XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Khánh Thiện, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Thôn Tông áng, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÁNH THIỆN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Thôn Tông áng, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

UBND XÃ KHÁNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Khánh thiện, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái