Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH PHAN CHIẾN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm La Kham, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH NAM

Địa chỉ: Xóm Làng Đảng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ HOÀNG NÔNG

Tên giao dịch: HTX CHÈ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐỒNG TÂM HOÀNG NÔNG

Tên giao dịch: HTX CHÈ ĐỒNG TÂM HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Đồng Khuôn, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AN VÂN TRÀ

Địa chỉ: Xóm Làng Đảng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÀ MR. CHI

Tên giao dịch: CÔNG TY TRÀ MR. CHI

Địa chỉ: Thôn Cánh Vàng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ HOÀNG NÔNG

Tên giao dịch: HTX DV TỔNG HỢP XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Làng Hưu, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Đoàn Thắng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HTX CÂY ĂN QUẢ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TRÀ

Tên giao dịch: NGOC TRA PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: xóm Cánh Vàng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ NHIÊM THU THUẾ - XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ - XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: xã Hoàng Nông, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÂM HIẾN THÀNH

Địa chỉ: Xóm La Dây, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xã Hoàng Nông, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG NÔNG

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG NÔNG

Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên