Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG BẢO

Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ HOÀNG BẢO

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa 1, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN XUÂN CHIẾN

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Chiến, Thôn Lùng xa 1, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH SƠN THUỶ

Địa chỉ: Thôn Lùng xa 1, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: BAC HA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai