Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Địa chỉ: xóm rằng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xóm Sơn Lập, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN BẢN ĐỊA HUYỆN ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Xóm Rằng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Sưng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ XÓM SÈO, XÃ CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIẾU THỰC

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM HUYÊN

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ SƠN HẢI

Địa chỉ: Xóm Xèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH JIIIT HÒA BÌNH

Tên giao dịch: JIIIT HOA BINH

Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH THÀNH CÔNG

Tên giao dịch: THANH CONG GE.,JSC

Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO SƠN B

Địa chỉ: Xóm Tằm, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN CƯỜNG PHÁT

Tên giao dịch: ĐCP.,CO

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CAO SƠN

Địa chỉ: Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO SƠN A

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGHỀ YÊN LÝ XÃ CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Nhà ông Trần Công Binh, Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT 1 UBND XÃ CAO SƠN

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú - Xã Cao Sơn, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình