Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC ABC

Địa chỉ: Lương Sơn, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÓM VAI ĐÀO

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Hắc, Xóm Vai Đào, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN S.T.B

Tên giao dịch: S.T.B CO., JSC

Địa chỉ: Xóm Cao, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÌNH SƠN

Địa chỉ: Xóm Quê Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG KỲ SƠN

Địa chỉ: Xóm Cao, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BUNTAPHAN HÒA BÌNH

Tên giao dịch: BUNTAPHAN HOABINH CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm Quê Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN GIA SƠN

Địa chỉ: Xóm Hui, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SKYFARM - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xóm Khuộc, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC ANH

Địa chỉ: Xóm Cao, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm Cao, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CAO RĂM

Tên giao dịch: CAO RAM SERVICE AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Thôn Quế Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HOÀ BÌNH

Tên giao dịch: HOA BINH FRESH FOOD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Ngọc Tiến, xóm Hui, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ CAO RĂM

Địa chỉ: Quế Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON CAO RĂM

Địa chỉ: Cao Răm, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO RĂM

Địa chỉ: Cao Răm, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

UNT XÃ CAO RĂM

Địa chỉ: Xã Cao Răm, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ LƯƠNG SƠN

Tên giao dịch: LSMCI,JSC

Địa chỉ: Xóm Quê Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tên giao dịch: COMMERCE AND INDUSTRIAL MANUFACTURING MATERIAL ONE MEMBER CO

Địa chỉ: Xóm Vai Đào, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ NỘI

Tên giao dịch: HA NOI MINERAL EXPLOITATION INVESTMENT MATERIAL ONE MEMBER C

Địa chỉ: Xóm Vai Đào, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINH THÁI NHIỆT ĐỚI

Tên giao dịch: ETROPICAL INVEST

Địa chỉ: (Nhà ông Vũ Hoàng Phương) Xóm Cao, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình