Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: DAI TU THAI NGUYEN TEA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xóm Trại 5, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY SƠN ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Xóm Bình Xuân, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHANG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thuận Phong, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên giao dịch: TDT DAI TU GARMENT BRANCH-TDT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOI

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ PHỤ TÙNG HƯNG THỊNH

Tên giao dịch: HUNG THINH ACCESSARY AND TRANSPORTATION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: xóm Trại 4, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ BÌNH THUẬN

Địa chỉ: xóm Bình Sơn, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Xã Bình Thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ THANH BÌNH

Địa chỉ: Xóm Thanh Phong 13, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN

Địa chỉ: Xom Binh Sơn, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Bình Sơn, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA DIÊCH VUÊ TIÊN LƠÊI

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHONG

Địa chỉ: Xóm Bình Sơn, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRACO THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BÌNH NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÔNG CÔNG

Tên giao dịch: SONG CONG AQUATIC PRODUCT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH HIỀN

Địa chỉ: Xóm Văn Khúc 10, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHÁNH HÀ QUỲNH

Địa chỉ: Xóm Trại 4, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên