Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG SUDULKI EDU

Địa chỉ: xóm Trung Hòa, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUPERSHIP THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Hòa, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THU GIANG

Địa chỉ: xóm Hàm Rồng, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KONGGROUP

Địa chỉ: Tổ dân phố Bàn Cờ, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NALICO ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Phố Sơn Tập 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM MINH KHANG

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SXTM HÓA CHẤT HUY PHÁT

Địa chỉ: Số nhà 30, Phố Mới, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẤT TẨY RỬA VIỆT NAM THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: VIET NAM THAI NGUYEN WASHING PRODUCTS CO., LTD

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIỆT BẮC

Địa chỉ: Phố Chợ 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH ĐẠI SƠN

Tên giao dịch: DAI SON TOURIST.,JSC

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO PHÁT

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HIỆP BẢO KHANG

Địa chỉ: Tổ dân phố Bàn Cờ, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IPS VIỆT NAM

Tên giao dịch: IPS VIET NAM TECHNIQUE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUANG MINH PHÚC

Địa chỉ: Phố Chợ 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y HỌC YECHXANH

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 1 ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên