Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH MINH

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NHUNG

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HIẾU KIÊN

Địa chỉ: Tiểu khu Đoàn Kết, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐOÀN KẾT

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÂN

Địa chỉ: Thôn Kim Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH HẢI

Tên giao dịch: HTX NLN&XD MINH HẢI

Địa chỉ: Tiểu khu Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 70 TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 298

Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN HB

Tên giao dịch: ANH QUAN HB LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU RTC

Tên giao dịch: RTC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TUẤN

Địa chỉ: Xóm Kim Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN ĐOÀN

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHẬT MINH

Tên giao dịch: NHAT MINH TRAVEL

Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH CHI NHÁNH ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Thôn Mu thị trấn Đà Bắc, huyện Đà bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT THỊ TRẤN ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-H.ĐÀ BẮC-KV.HBI-DBA-XÃ TIỀN PHONG

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ NGUỒN THU BẰNG BIÊN LAI-H.ĐÀ BẮC-KV.HBI-DBA-XÃ GIÁP ĐẮT

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-H.ĐÀ BẮC-KV.HBI-DBA-XÃ VẦY NƯA

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-H.ĐÀ BẮC-KV.HBI-DBA-THỊ TRẤN ĐÀ BẮC

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-H.ĐÀ BẮC-KV.HBI-DBA-XÃ NÁNH NGHÊ

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình