Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN MINH

Địa chỉ: Số nhà 125, đường 20/9, tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Na Quang 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG XANH

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thơm, Tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ETRANANH

Địa chỉ: Số nhà 069A, Đường 20 Tháng 9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÁNH

Địa chỉ: Số nhà 67, đường 20/9, tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC HÀ - SI MA CAI

Địa chỉ: 030, Đường Thanh Niên - TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV 062

Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Văn Tuất, Thôn Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV KINGFAT

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Tú, tổ dân phố Na Quang 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV HÀ THU

Địa chỉ: Số nhà 134, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV BBH

Địa chỉ: Số nhà 020, đường Na Hối, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG AN HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI TẠI BẮC HÀ

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bắc Hà 6, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BƯU ĐIỆN HUYỆN BẮC HÀ ( UNT)

Địa chỉ: SN 096, Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai