Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Change title to update and save instantly!

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THỐT NỐT-PHƯỜNG TRUNG NHỨT

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THỐT NỐT-PHƯỜNG THỚI THUẬN

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THỐT NỐT-PHƯỜNG THUẬN AN

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT THỐT NỐT

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỐT NỐT

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT THỐT NỐT

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THỐT NỐT

Địa chỉ: Kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÁNH ĐỒNG VÀNG

Tên giao dịch: CTY TNHH ĐT TM CÁNH ĐỒNG VÀNG

Địa chỉ: KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT SUNNY

Tên giao dịch: CTY TNHH BVTV SUNNY

Địa chỉ: Số 342, Tổ 12, Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHÁNH THỐT NỐT - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM

Tên giao dịch: SVN-TNO

Địa chỉ: Số 808 Quốc lộ 91, kv Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUẬN THIÊN PHÁT

Tên giao dịch: CTY TNHH TM DV TH THUẬN THIÊN PHÁT

Địa chỉ: 762, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN DUY BẢO

Địa chỉ: 29 Tổ 1, Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH QUANG GỖ

Tên giao dịch: CTY TNHH QUANG GỖ

Địa chỉ: Số 644, Tổ 22, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN PHẨM

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV TM DV NHÂN PHẨM

Địa chỉ: 95, KV Qui Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH LÚA GẠO THANH TOÀN

Tên giao dịch: CTY TNHH KD LÚA GẠO THANH TOÀN

Địa chỉ: Số 737, tổ 25, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEONGUN

Địa chỉ: 1167 Tổ 39 ấp Quy Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DUY ĐỨC HƯNG

Tên giao dịch: DUY DUC HUNG LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ: 141/3 KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PETRO MINH QUANG PHÚC

Tên giao dịch: CTY TNHH MTV PETRO MINH QUANG PHÚC

Địa chỉ: Thửa số 269, tờ bản đồ số 5, đường Nguyễn Trọng Quyền, khu v, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC NGỌC THIÊN LONG

Địa chỉ: 331, khu vực Qui Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN NÔNG NHẬT BẢN

Địa chỉ: Số 98, Khu vực Qui Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ