Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Lai Châu

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ MAI LINH

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MỒ SÌ SAN

Địa chỉ: Bản Mồ Sì San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU

Tên giao dịch: HA CHAU ENERGY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ

Tên giao dịch: SIN HO ENERGY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ CHĂN NUÔI LÂM PHÚ

Tên giao dịch: LP ICAB CO., LTD

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÀNH PHÁT SÌN HỒ

Địa chỉ: Số nhà 021, tổ 5, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUANG HUY

Địa chỉ: Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHƠ SỬ LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT MƯỜNG TÈ

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI CCT MƯỜNG TÈ

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu