Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Điện Biên

Change title to update and save instantly!

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.2

Địa chỉ: Thanh Minh, Xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: MAI LINH GROUP CORPORATION BRANCH AT DIEN BIEN

Địa chỉ: Số 134, Tổ dân phố 10, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG SỐ 01 - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 37 - Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG SỐ 02 - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 862, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH SINTRAVEL

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH SINHOME

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN HL ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Đội 7, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠT TRANG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CONG TY CP DVTM DAT TRANG TINH DIEN BIEN

Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ LONG ANH

Địa chỉ: TDP Thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: Bản quyết tiến I - Xã Búng Lao - Huyện Mường ảng, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TNHH DŨNG LUẬN ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 95, Tổ dân phố 26, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: DIEN BIEN AT, JSC

Địa chỉ: Số 189, Tổ dân phố 11, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH AN HÒA PHÁT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 03, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH KIM THOA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Bản Côm, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG LAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Địa chỉ: TDP 02, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

BAN QLDA SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ GIAI ĐOẠN 2018-2020

Địa chỉ: TDP 26, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN POWER NATURAL

Tên giao dịch: POWER NATURAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BẢN MÉ

Địa chỉ: Đội 11 - xã Thanh hưng, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HUY THUẤN

Địa chỉ: Đội 9B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên