Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Điện Biên

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH PVM ĐIỆN BIÊN.

Tên giao dịch: PVM DIEN BIEN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÁI THÀNH

Địa chỉ: SN 124 - TDP 2, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NAM HOÀNG ANH

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

POÒNG VĂN PHONG

Địa chỉ: Bản mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

CÔNG AN PHƯỜNG MƯỜNG THANH

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG AN PHƯỜNG NAM THANH

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG DIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 38 ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CONG TY TNHH XD & TM 38 DIEN BIEN

Địa chỉ: Số nhà 126, Tổ dân phố 21, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ TRANG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Đội C9B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂY BẮC NHẬT THÀNH

Tên giao dịch: CONG TY TNHH TM TAY BAC NHAT THANH

Địa chỉ: Số nhà 928, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG ẢNG

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG ẢNG

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG ẢNG

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT MƯỜNG ẢNG

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TÀI KHOẢN QL THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG NHÉ

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên