Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

ỦY NHIỆM THU THUẾ- XÃ TÂN LINH

Địa chỉ: xóm 12, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ TIÊN HỘI

Địa chỉ: xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Xóm đầu cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ NHIỆM THU THUẾ - XÃ MINH TIẾN

Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚ LẠC

Địa chỉ: xóm Trại Tre, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚ CƯỜNG

Địa chỉ: xóm Na Quýt, Xã Phú Cường, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚC LƯƠNG

Địa chỉ: xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ NHIỆM THU THUẾ - XÃ ĐỨC LƯƠNG

Địa chỉ: Đức lương, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ YÊN LÃNG

Địa chỉ: xóm Quyết Thắng, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ PHÚ XUYÊN

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ NA MAO

Địa chỉ: xóm Khuôn U, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ỦY NHIỆM THU THUẾ - XÃ LA BẰNG

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 1 ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIẾU

Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5

Địa chỉ: Tổ dân phố An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH T.THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Khu cư xá Nhà máy nhiệt điện An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên