Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Change title to update and save instantly!

TK QLKT KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TK QLKT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: TDP Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIẾU

Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5

Địa chỉ: Tổ dân phố An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH T.THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Khu cư xá Nhà máy nhiệt điện An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁC ĐỘI KHÁC - CHI CỤC THUẾ

Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - ĐỘI TRƯỚC BẠ- CHI CỤC THUẾ

Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ KHÔI KỲ

Địa chỉ: xã Khôi Kỳ, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ MỸ YÊN

Địa chỉ: xã Mỹ Yên, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ AN KHÁNH

Địa chỉ: xã An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ TÂN THÁI

Địa chỉ: xã Tân Thái, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Xã Bình Thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ LỤC BA

Địa chỉ: xã Lục Ba, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ QUÂN CHU

Địa chỉ: xã Quân Chu, Xã Quân Chu, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ - XÃ CÁT NÊ

Địa chỉ: xã Cát Nê, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ CÙ VÂN

Địa chỉ: xã Cù Vân, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẠI TỪ- XÃ HÀ THƯỢNG

Địa chỉ: xã Hà Thượng, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên