Huyện Châu Thành A (hêt h.lực)

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY LIÊN DOANH THÉP ĐỒNG TÂN

Tên giao dịch: DONG TAN STEEL

Địa chỉ: 644A Phú Thạnh - Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CTY TNHH KDSX THỨC ĂN THUỶ SẢN CHĂN NUÔI TOÀN CẦU

Tên giao dịch: INTERFEED CO.LTD

Địa chỉ: 130 ấp Tân Thạnh Đông - Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 50

Tên giao dịch: SO 50

Địa chỉ: 060 ấp Tân Thạnh đông xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN TÂN HƯNG LỢI

Địa chỉ: 41 A - Nhơn Lộc I - Nhơn ái - Châu Thành, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

HTX NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THẮNG

Địa chỉ: ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây,huyện Châu Thành, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 55

Địa chỉ: 720 ấp Phú Lợi - Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN TOÀN TÂN

Địa chỉ: 701 ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN HON

Địa chỉ: 309 Nhơn Lộc 2, Nhơn ái, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN PHAN HỒNG HẠNH

Địa chỉ: 238 Nhơn Lộc 1, Nhơn ái, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

DNTN QUÝ

Địa chỉ: 308 Nhơn Lộc 2, Nhơn ái, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ