Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ NA LANG

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Đình Dư - Thôn Sân Bay 2, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ HÀ PHÚC

Địa chỉ: Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SƠN THẠCH

Địa chỉ: Số nhà 118, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHƯ Ý

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MTV DTXD NHU Y

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Quyền, Thôn Nậm Kha, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Số nhà 082, đường Nậm Sắt, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU DATC

Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN CƯỜNG

Địa chỉ: Số nhà 255, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: thôn Cốc Môi, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN CẢNH

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ dân phố Bắc Hà 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ MẠNH CHIẾN

Địa chỉ: Na Quang 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BẮC HÀ LÀO CAI

Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NA HỐI

Địa chỉ: Thôn Km6, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 189

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Bản, thôn Khởi Bung, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 2 BẮC HÀ

Địa chỉ: thôn Bảo Tân 1, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Na Quang 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG HỢP KHÁNH LONG

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Giáp, thôn Nậm Kha, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG DÂN TỘC THUỘC UBND HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Na Quang 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Na Quang 3 - Thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai