Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH PHONG

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Thanh Phong, Thôn Na Lo, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG HẢI

Địa chỉ: Sả Mào Phố, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ QUẾ HỮU CƠ NẬM ĐÉT

Địa chỉ: Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TẢ VAN CHƯ

Địa chỉ: Lả Dì Thàng, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV KINGFAT

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Tú, tổ dân phố Na Quang 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ THCS NẬM KHÁNH

Địa chỉ: Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON NẬM KHÁNH

Địa chỉ: Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ RƯỢU NGÔ HỒNG MI BẢN PHỐ

Địa chỉ: Thôn Bản Phố 2B, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV HÀ THU

Địa chỉ: Số nhà 134, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV BBH

Địa chỉ: Số nhà 020, đường Na Hối, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG MINH

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Hoàng, Thôn km 6, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP SI MA CAI

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Hoàng, Thôn km 6, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CHIẾN THẮNG

Địa chỉ: Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỒ DỀ CHẢI

Địa chỉ: Cồ Dề Chải, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG AN HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai