Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

TRƯỜNG MẦM NON NẬM KHÁNH

Địa chỉ: Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ RƯỢU NGÔ HỒNG MI BẢN PHỐ

Địa chỉ: Thôn Bản Phố 2B, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV HÀ THU

Địa chỉ: Số nhà 134, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV BBH

Địa chỉ: Số nhà 020, đường Na Hối, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG MINH

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Hoàng, Thôn km 6, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CHIẾN THẮNG

Địa chỉ: Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP SI MA CAI

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Hoàng, Thôn km 6, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỒ DỀ CHẢI

Địa chỉ: Cồ Dề Chải, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG AN HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC BẢO NHAI B

Địa chỉ: Bản Mẹt Trong, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC NẬM MÒN 2

Địa chỉ: Nậm Mòn, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM MÒN

Địa chỉ: Nậm Mòn, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT - THCS BẢN PHỐ

Địa chỉ: Bản Phố 2A, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẢN PHỐ

Địa chỉ: Bản Phố 2A, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON LÙNG PHÌNH

Địa chỉ: Lùng Phình, Xã Lùng Phình, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS LÙNG PHÌNH

Địa chỉ: Lùng Phình, Xã Lùng Phình, Huyện Bắc Hà, Lào Cai