Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

THANH TRA HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI

Địa chỉ: Thôn Na áng B, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ANH NGUYÊN

Địa chỉ: Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

DN TƯ NHÂN ĐỨC THẮNG

Tên giao dịch: DN TU NHAN DUC THANG

Địa chỉ: Xóm chợ - TT Bắc hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thôn Nâm Sắt 1, TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG TƯ PHÁP BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Nậm Sắt II, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN PHỐ

Địa chỉ: Thôn Bản Phố 1, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẮC HÀ

Tên giao dịch: PHONG DIA CHINH BAC HA

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG BẮC HÀ

Tên giao dịch: PHONG CONG NGHIEP XAY DUNG BAC HA

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ BẢO NHAI

Tên giao dịch: UBND XA BAO NHAI

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ XI-MA CAI

Tên giao dịch: UBND XA XI- MA-CAI

Địa chỉ: Trụ sở UBxã Si- ma- Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUNG TAM GIAO DUC THUONG XUYEN HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Xã Tà Chải huyện Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ CỐC LY

Tên giao dịch: UBND XA COC LY

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ CÁN CẤU

Tên giao dịch: UBND XA CAN CAU

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Cắn Cấu, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: PHONG GIAO DUC BAC HA

Địa chỉ: TDP Nậm Săt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ I BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUONG TRUNG HOC PHO THONG SO I BAC HA

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRAM THU Y LAO CAI H BAC HA

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND THỊ TRẤN BẮC HÀ

Tên giao dịch: UBND THI TRAN BAC HA

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H BẮC HÀ

Địa chỉ: TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĂN HÓA HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: BAN QUAN LY CHO TRUNG TAM BAC HA

Địa chỉ: Chợ văn hóa Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai