Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ CÔNG KHÁNH

Tên giao dịch: HOP TAC XA CONG KHANH

Địa chỉ: Thôn Na Quang III - Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: VAN PHONG UBND HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Thôn Na Quang III, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC DUY

Địa chỉ: Đường 20-9,TT.Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt, TT.Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG

Địa chỉ: Thôn Nậm Cáy 2, TT.Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU BẢO LONG-BẮC HÀ

Địa chỉ: Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải,TT.Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tên giao dịch: PHONG TAI NGUYEN MOI TRUONG

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ BẢN CÁI

Tên giao dịch: UBND XA BAN CAI

Địa chỉ: Thôn Làng Tát-Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẮC HÀ - SI MA CAI

Địa chỉ: , Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ LẦU THÍ NGÀI

Tên giao dịch: UBND XA LAU THI NGAI

Địa chỉ: Thôn Lử Chồ II-Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Tên giao dịch: PHONG QUAN LY DO THI HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt II-Thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUONG TRUNG HOC CO SO THI TRAN BAC HA

Địa chỉ: Thôn Na Quang II, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Địa chỉ: Khu ngã 5, TT.Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ CỐC LẦU

Tên giao dịch: UBND XA COC LAU

Địa chỉ: Thôn Hà Tiên - Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ BẢN LIỀN

Tên giao dịch: UBND XA BAN LIEN

Địa chỉ: Đội II - Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: BAN QUAN LY RUNG PHONG HO HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUNG TAM Y TE DU PHONG HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Thị thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRẠM KHUYẾN NÔNG HYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRAM KHUYEN NONG HYEN BAC HA

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẢN PHỐ

Tên giao dịch: TRUONG TIEU HOC XA BAN PHO

Địa chỉ: Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BẮC HÀ

Tên giao dịch: TRUNG TAM BOI DUONG CHINH TRI HUYEN BAC HA

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai