Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Tôi muốn hỏi đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký?.

Ngày gửi: 10:53:41 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản thu nhập nào tính thuế và không tính thuế TNCN?

Ngày gửi: 10:52:06 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN khi có phát sinh thu nhập từ việc môi giới mua hàng hóa cho công ty ở nước ngoài (Pháp và Hàn Quốc) để mua hàng hóa ở Việt Nam xuất sang nước Pháp và Hàn Quốc tương ứng.

Ngày gửi: 10:49:16 17/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có cần bổ sung hồ sơ chứng từ để quyết toán thuế TNCN?

Ngày gửi: 10:45:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công ty tôi có bắt buộc nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu trữ tại đơn vị?

Ngày gửi: 10:44:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khi làm quyết toán TNCN có bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân làm công ăn lương không?

Ngày gửi: 10:42:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Thuế TNCN tự động bù trừ hay cần thủ tục để chuyển sang kỳ tiếp?

Ngày gửi: 10:41:14 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Doanh nghiệp có được bù trừ giữa 2 đối tượng nộp thừa và nộp thiếu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 10:39:08 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có phải làm tờ khai bổ sung cho những tháng nộp thiếu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 10:36:23 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trong trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng thì Công ty tạm giữ bao nhiêu % khoản thu nhập họ nhận được?

Ngày gửi: 10:34:35 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Một người có thu nhập 2 nơi và ký hợp đồng chính thức 1 nơi thì có được ủy quyền quyết toán cho 1 nơi có thu nhập không?

Ngày gửi: 10:33:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cấp mã số thuế người phụ thuộc cho người không có CMT như thế nào?

Ngày gửi: 10:31:26 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày gửi: 10:29:59 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Không uỷ quyền quyết toán khi kê khai không phải tích vào ô uỷ quyền quyết toán thay đúng không?

Ngày gửi: 10:28:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cách tính thuế đối với trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Ngày gửi: 10:26:36 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!