Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Chuẩn bị giấy tờ gì để giảm trừ gia cảnh?

Ngày gửi: 14:55:11 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Ngày gửi: 14:54:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cá nhân không còn làm việc tại công ty có phải làm quyết toán thuế TNCN không?

Ngày gửi: 14:53:07 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN cho NNT đối với trường hợp DN sáp nhập?

Ngày gửi: 14:52:04 17/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN: có những khoản như ăn ca, không phải chịu thuế TNCN thì khi quyết toán có chỗ vào tờ khai không hay là tự trừ đi?

Ngày gửi: 14:49:41 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chi phí tiền học chuyên môn có phải chịu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 11:33:32 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp có hai nguồn thu nhập số thuế TNCN đã nộp lớn hơn số phải nộp. Nhưng không có nhu cầu hoàn thuế cũng như chuyển sang năm sau thì mình có phải tự làm quyết toán thuế TNCN hay không?

Ngày gửi: 11:31:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Người nộp thuế đến thời điểm này mới khai giảm trừ có được quyết toán thuế TNCN năm 2015 hay không? Nếu đến thời điểm quyết toán chưa có mã số thuế có ủy quyền quyết toán được không?

Ngày gửi: 11:30:33 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN đối với người nước ngoài ?

Ngày gửi: 11:29:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công ty tôi thường xuyên thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng. Tôi muốn hỏi cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng lao động thời vụ?

Ngày gửi: 11:16:55 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp công ty tôi thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng nhưng chưa có mã số thuế thì bên công ty tôi tạm khấu trừ 10% thuế TNCN phải không?

Ngày gửi: 11:13:43 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp lao động cam kết không đủ nộp thuế TNCN nhưng sau này cơ quan thuế phát hiện lao động ấy gian lận thì cơ quan thuế thu thuế lao động đó hay công ty?

Ngày gửi: 11:11:36 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có được khấu trừ cho bản thân trong bốn tháng chưa đăng ký cấp mã số thuế?

Ngày gửi: 11:01:57 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Đăng ký giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế TNCN

Ngày gửi: 10:58:03 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Thu nhập tính thuế TNCN của người nước ngoài có mặt tại VN hơn 183 ngày/năm được tính như thế nào?

Ngày gửi: 10:55:42 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!