Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Tôi đã đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế qua mạng điện tử cùng với các giấy tờ liên quan tới doanh nghiệp, nhưng nay tôi chưa có mẫu 08 vậy xin hỏi giờ tôi phải là như thế nào. cty tôi thành lập tháng 3/2017. trân trọng cảm ơn!

Từ khóa: Đăng ký thuế

Trả lời


Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!