Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Cho tôi hỏi một số thông tin về chất lượng nước sạch

1, Xí nghiệp mình hay xúc rửa bể vào khoảng thời gian nào trong ngày?  

2, Châm  clo khử trùng vào khoảng thời gian nào?

3, Mình đã sử dụng máy lọc nước 10 cấp lọc nhưng nước ra vẫn còn nhiễm phèn và tanh? 

Trả lời


Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!