Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ ÁNH LINH

Tên giao dịch: HTX ÁNH LINH

Địa chỉ: Số nhà 277, đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Nậm Sắt 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC HÀ - SI MA CAI

Địa chỉ: 030, Đường Thanh Niên - TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUANG LONG

Địa chỉ: Số nhà 400, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN VÂN

Địa chỉ: Số nhà 205, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TIẾN PHÁT

Địa chỉ: Số nhà 110, đường 20-9, tổ dân phố Na Quang 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TRẦN LỘC T&G

Địa chỉ: Số nhà 026, đường Phố Cũ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BẮC HÀ

Tên giao dịch: HTX BẮC HÀ

Địa chỉ: Số nhà 248, đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Nậm Sắt 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN MINH

Địa chỉ: Số nhà 125, đường 20/9, tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: TDP Na Quang 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG XANH

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thơm, Tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ETRANANH

Địa chỉ: Số nhà 069A, Đường 20 Tháng 9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÁNH

Địa chỉ: Số nhà 67, đường 20/9, tổ dân phố Bắc Hà 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC HÀ - SI MA CAI

Địa chỉ: 030, Đường Thanh Niên - TDP Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV 062

Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Văn Tuất, Thôn Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV KINGFAT

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Tú, tổ dân phố Na Quang 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN BẮC HÀ

Địa chỉ: Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai