Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM ĂN- NẤM DƯỢC LIỆU MÙ CANG CHẢI

Tên giao dịch: HTX SXNA- NDLMCC

Địa chỉ: Bản Hua Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO FOREST MÙ CANG CHẢI

Tên giao dịch: ECO FOREST MU CANG CHAI JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ LINH KHANG

Tên giao dịch: HTX XL & CK LK

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH THỊNH ĐẠT

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOFOREST NẬM KHẮT MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH 368

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN LÙNG PHÍN NGÀI

Tên giao dịch: LUNG PHIN NGAI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Thôn Bản Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU YÊN BÁI

Tên giao dịch: YEN BAI HERB.,JCS

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHAU PHẠ

Tên giao dịch: HTX NNHC KHAU PHA

Địa chỉ: Bản Lìm Thái, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PÚNG LUÔNG

Tên giao dịch: HTX XD&DVTH PUNG LUONG

Địa chỉ: Bản Mý Háng Tâu, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUANG ĐẠT

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN LÌM THÁI

Tên giao dịch: LIM THAI., JSC

Địa chỉ: Bản Lìm Thái, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ QUANG HÀ

Tên giao dịch: HTX QH

Địa chỉ: Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PÚNG LUÔNG

Tên giao dịch: HTX DVNN PUNG LUONG

Địa chỉ: Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG QUANG MINH

Tên giao dịch: HTX XDQM

Địa chỉ: Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG-CN PHÚ THỌ-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 77 TẠI TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 4, TT. Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀO SA CHẢI

Địa chỉ: Bản Tu San, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Địa chỉ: Tỏ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái